දැන්වීමක්
සැප්තැම්බර් 26, 2021 ඉරිදා

අමතන්න

කාරයින් ලබා ගන්න

අපි ලොව පුරා අර්තාපල් ප්‍රවෘත්ති ඒකාබද්ධ කර ඇත්තෙමු. අපව කියවන්න, තොරතුරු බෙදා ගන්න! ප්‍රවෘත්ති දැනගත් පළමු පුද්ගලයා වන්න!

සැප්තැම්බර්, 2021

Potatoes News

පීඊ කෝවලෙව්
රුසියාවේ නිශ්නි නොව්ගොරොඩ්, 609000

ලාංඡනය කොන්ග්‍රස් 2021 2

කොන්ත්රාත්තුවකට ඇතුල් වීම සඳහා දත්ත

සබඳතා තොරතුරු

පී. (+7) 961 4720202
එෆ්. (+7) 967 7120202
විද්‍යුත් තැපෑල: v.kovalev@potatoes.news

ආපසු සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පහත ඔබගේ ගිණුමට පිවිසෙන්න

නව ගිණුමක් සාදන්න!

ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ආකෘති පත්‍ර පුරවන්න

ඔබගේ මුරපදය ලබා ගන්න

ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට කරුණාකර ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.

X