ජනවාරි 27, 2023 සිකුරාදා
ටැටියානා ගැලනිනා

ටැටියානා ගැලනිනා

වල් පැලෑටි ක්විනෝවා. එය අර්තාපල් බෝග භ්‍රමණයට හොඳින් ගැලපේ

වල් පැලෑටි ක්විනෝවා. එය අර්තාපල් බෝග භ්‍රමණයට හොඳින් ගැලපේ

Idaho විශ්ව විද්‍යාලයේ (U of I) Aberdeen පර්යේෂණ සහ ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානයේ අනාගත ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ මගින් නැගෙනහිර Idaho...

අර්තාපල් වැපිරීම සඳහා අයිඩියල් පාංශු ව්යුහයන් නිර්මාණය කිරීම

අර්තාපල් වැපිරීම සඳහා අයිඩියල් පාංශු ව්යුහයන් නිර්මාණය කිරීම

සාම්ප්‍රදායිකව, අර්තාපල් වගා කරන්නන් ඔවුන්ගේ අනෙකුත් භෝග සඳහා අවශ්‍ය වන සරත් සෘතුවේ අගභාගයේ ඊළඟ වසන්තය සඳහා ඔවුන්ගේ අර්තාපල් පාත්ති සකස් කරයි ...

අර්තාපල් පිෂ්ඨය ගෝලීය වෙළෙඳපොළ වාර්තාව 2023: අර්තාපල් පිෂ්ඨය පදනම් වූ ජෛව ප්ලාස්ටික් සඳහා අනාගත වෙළඳපොළ අවස්ථා ඉදිරිපත් කරයි

අර්තාපල් පිෂ්ඨය ගෝලීය වෙළෙඳපොළ වාර්තාව 2023: අර්තාපල් පිෂ්ඨය පදනම් වූ ජෛව ප්ලාස්ටික් සඳහා අනාගත වෙළඳපොළ අවස්ථා ඉදිරිපත් කරයි

වටිනාකම අනුව, අර්තාපල් පිෂ්ඨය වෙළෙඳපොළ 5.60 වන විට ඩොලර් බිලියන 2029 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත, CAGR...

බයර්න් ඇදහිය නොහැකි පෙරළියක් කළේය. මෙය මුළු රටටම බලපානු ඇත - Larisa Bekuzarova

බයර්න් ඇදහිය නොහැකි පෙරළියක් කළේය. මෙය මුළු රටටම බලපානු ඇත - Larisa Bekuzarova

"FAT-AGRO" සමාගම ඇතුළත් GC PD "Bavaria", අර්තාපල් වගාව සංවර්ධනය කිරීමේදී ඇදහිය නොහැකි දියුණුවක් ලබා ඇත. මෙය...

අර්තාපල් ඉන්නන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා CFIA හි PEI දිගුකාලීන කළමනාකරණ සැලැස්ම නවීකරණය කිරීම

අර්තාපල් ඉන්නන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා CFIA හි PEI දිගුකාලීන කළමනාකරණ සැලැස්ම නවීකරණය කිරීම

කැනඩාවේ ප්‍රින්ස් එඩ්වඩ් දූපතේ (PEI) අර්තාපල් ඉන්නන් ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ දිගුකාලීන කළමනාකරණ සැලැස්ම මෑතකදී “නවීකරණය” කරන ලදී.

සල්ෆයිට් රහිත විසඳුම: අර්තාපල් දුඹුරු කිරීම සඳහා නව පිරිසිදු ආහාර විසඳුමක් හඳුන්වා දෙන ලදී

සල්ෆයිට් රහිත විසඳුම: අර්තාපල් දුඹුරු කිරීම සඳහා නව පිරිසිදු ආහාර විසඳුමක් හඳුන්වා දෙන ලදී

නැවුම් කපන ලද අර්තාපල් සකසනයන් මුහුණ දෙන ඉහළම නිෂ්පාදන ගුණාත්මක අභියෝගය වන්නේ එන්සයිම දුඹුරු සහ පොදු දුඹුරු වැළැක්වීමයි - සල්ෆයිට් -...

එක්සත් ජනපදය: වෙන්ඩිස් වෙතින් නොමිලේ උණුසුම් සහ ක්‍රිස්පි ෆ්‍රයිස්

එක්සත් ජනපදය: වෙන්ඩිස් වෙතින් නොමිලේ උණුසුම් සහ ක්‍රිස්පි ෆ්‍රයිස්

ඕනෑම මිලදී ගැනීමක් සමඟින් රසිකයින්ට Hot & Crispy Fries නොමිලේ පිරිනමන ප්‍රවර්ධනයක් සමඟින්, Wendy's 13 වැනි සිකුරාදා යළි අර්ථකථනය කරයි...

1 පිටුව 244 1 2 ... 244

ජනවාරි, 2023

නිර්දේශිත