සිදුවීම

අපේ හවුල්කරුවන්

ප්‍රවර්ග අනුව බ්‍රවුස් කරන්න

"අපගේ ප්‍රධාන තරඟකරුවෙකු වන්නේ එක්සෙල්": ආරම්භකයින් කෘෂිකර්මාන්තය වෙනස් කරන ආකාරය

"අපගේ ප්‍රධාන තරඟකරුවෙකු වන්නේ එක්සෙල්": ආරම්භකයින් කෘෂිකර්මාන්තය වෙනස් කරන ආකාරය

සෙල්ස්කෝ හොසයිස්ට්වෝ - ස්ටැරේෂයා ඔට්‍රාස්ල් වී මිරේ, සහ දවොල්නෝ නෙවිචෙවිඩ්නයා ෂෙල් ඩයිල් ඉන්නෝවාෂියි. Но сейчас она испытывает особенное давление iz-za...

ඉන්දියානු කෘෂිකර්මය

COVID-19 හමුවේ ඩිජිටල්කරණය ඉන්දියානු කෘෂිකර්මාන්තය ගෙන යන ආකාරය

සැට්සුර්, ක්‍රොප්ඉන්, නිරුති, ඇග්‍රිස්ක් වැනි බොහෝ ඉන්දියානු කෘෂි තාක්ෂණික ආරම්භක වැඩසටහන් සහ රජයේ වැඩසටහන් වැපිරීම සහ බෝග අධීක්ෂණය සඳහා උපකාරී වේ

ඇග්ටෙක් ආරම්භය

යුක්රේන ඇග්ටෙක් ආරම්භ කිරීම ගොවීන්ට ආන්තිකය වැඩි කිරීමට උපකාරී වේ

ඩිජිටල් ක්ෂේත්‍රය ගොවීන්ට නිවැරදි රෝපණ මෙවලම් භාවිතයෙන් නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීමට උපකාරී වේ. පර්යේෂකයන් පුළුල් නිෂ්පාදන ප්‍රවේශයන් සැලසුම් කරමින් සිටී ...

නොබෙල් ත්‍යාගලාභී “ජාන කතුර” ස්වීඩනයේ නවෝත්පාදන ආරම්භක සමාගමක් සඳහා පදනමයි

නොබෙල් ත්‍යාගලාභී “ජාන කතුර” ස්වීඩනයේ නවෝත්පාදන ආරම්භක සමාගමක් සඳහා පදනමයි

සොල් එඩිට්ස් ඒබී යනු සීආර්එස්පීආර් “ජාන කතුර” ශාක අභිජනනය ලෙස ලබා දීමේ මෙහෙවර සමඟ අලුතින් ආරම්භ කරන ලද සමාගමකි ...

පරිපූර්ණ අර්තාපල් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ නවෝත්පාදන ව්‍යාපෘතිය

පරිපූර්ණ අර්තාපල් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ නවෝත්පාදන ව්‍යාපෘතිය

වීඩියෝ ගේම් තාක්‍ෂණය ඇබර්ටේ හා සම්බන්ධ නව ව්‍යාපෘතියක කොටසක් ලෙස පරිපූර්ණ අර්තාපල් සංවර්ධනය කිරීමට උපකාරී වේ ...

1 පිටුව 2 1 2

ප්‍රවර්ග අනුව බ්‍රවුස් කරන්න

ආපසු සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පහත ඔබගේ ගිණුමට පිවිසෙන්න

ඔබගේ මුරපදය ලබා ගන්න

ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට කරුණාකර ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.