ජනවාරි 27, 2023 සිකුරාදා

වාරිමාර්ග උපකරණ

වාරිමාර්ග උපකරණ

Reinke නිෂ්පාදනය

Reinke නිෂ්පාදනය 1954 දී ආරම්භ විය

1954 දී, Richard Reinke දකුණු-මධ්‍යම නෙබ්‍රස්කා හි ඔහුගේ පවුලේ ගොවිපලෙහි AG සහ වාණිජ උපකරණ නිෂ්පාදනය ආරම්භ කළේය. Electrogator center pivot වාරිමාර්ග පද්ධතිය ඇතුළු ඔහුගේ බොහෝ නවෝත්පාදනයන් ප්‍රමිතීන් බවට පත් විය...

TL වාරිමාර්ග

TL වාරිමාර්ග 1955 දී ආරම්භ කරන ලදී

1955 දී Leroy Thom සහ JG Love විසින් ආරම්භ කරන ලද TL Irrigation පළමු අවස්ථාව වන විට ගුරුත්වාකර්ෂණ වාරිමාර්ග පද්ධති සහ ධාන්ය වියළන යන්ත්රවල ස්ථාපිත නිෂ්පාදකයෙකු බවට පත් වී තිබුණි.

ගොවීන්

Precision Ag ගැනුම්කරුවන්ගේ මාර්ගෝපදේශය 2021

මෙන්න, ඔබේ ගොවිපල, ඔබේ භෝග සහ ඔබේ භාවිතයන් පිළිබඳ ගැඹුරු බැල්මක් ලබා දීමෙන් ඔබට ශක්තියක් ලබා දෙන නිරවද්‍ය Ag නිෂ්පාදන කිහිපයක් ඔබට සොයාගත හැකිය.

Soiltech රැහැන් රහිත

Soiltech Wireless තවත් මෘදුකාංග ස්වයංක්‍රීයකරණ විශේෂාංග එකතු කිරීමට සැලසුම් කරයි

Soiltech Wireless සතුව පාංශු තෙතමනය සංවේදකයක් ඇති අතර එය තරඟකරුවන්ට වඩා ලාභදායී වන අතර ජලය නිරීක්ෂණය කිරීමට වඩා වැඩි යමක් කළ හැකිය.

කුඩා ප්ලාස්ටික් කැබැල්ලක් ගොවීන්ට ජලය අඩු ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීමට උපකාරී වේ

කුඩා ප්ලාස්ටික් කැබැල්ලක් ගොවීන්ට ජලය අඩු ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීමට උපකාරී වේ

කොලරාඩෝ ගංගා ද්‍රෝණිය මොජාවේ කාන්තාරය හමුවන ඇරිසෝනා හි අස්ථි-වියළි බටහිර දෙසින්, කොලරාඩෝ ප්‍රදේශයට අයත් ඇල්ෆල්ෆා, බඩ ඉරිඟු, තිරිඟු සහ සුඩාන තණකොළ අක්කර 11,000 ක් වාඩි වී ඇත.

QMS ජල වැඩසටහන විවිධ සාධක මත පදනම්ව වාරිමාර්ග පාලනය කරයි

QMS ජල වැඩසටහන විවිධ සාධක මත පදනම්ව වාරිමාර්ග පාලනය කරයි

බලාගාරයට ඊටත් වඩා ඉලක්කගත ජලය සැපයීම සඳහා ඩෙල්ෆි විසින් සමාගම් දෙකක අත්හදා බැලීම් ආරම්භ කර ඇති අතර දත්ත මත පදනම්ව බෝග වාරිමාර්ග කේන්ද්‍රීය වේ.

බිංදු වාරිමාර්ග - ගැටළු පරීක්ෂා කිරීමෙන් ලාභ වැඩි කිරීම

බිංදු වාරිමාර්ග - ගැටළු පරීක්ෂා කිරීමෙන් ලාභ වැඩි කිරීම

ප්ලග්, කාන්දුවීම් සහ පීඩන ගැටළු වැනි පොදු බිංදු වාරිමාර්ග ගැටළු ඉක්මනින් හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීමෙන් වගාකරුවන්ට ගොවිපල ලාභය වැඩි කිරීමට සහ ජලය සංරක්ෂණය කිරීමට සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් තිබේ.

ස්කගිට් නිම්න ස්වදේශිකයන්

ගොවීන්ගේ වාරිමාර්ග ගැටලුව සඳහා ස්කැගිට් නිම්න ස්වදේශිකයන් අධි තාක්‍ෂණික විසඳුම් සොයා ගනී

ස්කගිට් නිම්නය වෙත නැවත පැමිණීම, මිනිසුන්ගේ ජීවිත යහපත් කිරීම සඳහා අපට මෙහි විසඳිය හැකි ගැටලු රාශියක් ඇත,

අද ග්‍රාහකයින් 6178ක්

2022 දී අපගේ හවුල්කරුවන්

දැන්වීමක්