ජනවාරි 27, 2023 සිකුරාදා

සිදුවීම් සහ ප්‍රදර්ශන

සිදුවීම් සහ ප්‍රදර්ශන

au revoir කියන්නට කාලයයි!

au revoir කියන්නට කාලයයි!

2022 අප්‍රේල් මාසයේ සිට, "අර්තාපල්, පුදුමයට පත් වීමට සූදානම් වන්න - 1536 සිට යුරෝපයේ ප්‍රියතම" ව්‍යාපාරය නැවුම් අර්තාපල් නැවත සොයා ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ දෛනික ...

පෝලන්තයේ පළමු සිදුවීම කර්මාන්තයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි

පෝලන්තයේ පළමු සිදුවීම කර්මාන්තයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි

ඊළඟ Europatat සම්මේලනය Gdańsk හිදී පැවැත්වේ. පෝලන්ත අර්තාපල් සම්මේලනය සහ Europatat එක්ව නිවේදනය කර ඇත්තේ මීළඟ Europatat සම්මේලනය ජුනි මාසයේ සිට පෝලන්තයේ Gdańsk හිදී පැවැත්වෙන බවයි.

දිනය සුරකින්න: මීළඟ Europatat සම්මේලනය Gdańsk (Poland) හි 5 ජූනි 7-2023 දිනවල පැවැත්වේ.

දිනය සුරකින්න: මීළඟ Europatat සම්මේලනය Gdańsk හිදී පැවැත්වේ
(පෝලන්තය) 5 ජූනි 7-2023 දින

පෝලන්ත අර්තාපල් සම්මේලනය සහ Europatat මීළඟ Europatat සම්මේලනය ජුනි 5 සිට 7 දක්වා Gdańsk (Poland) හි සුන්දර නගරයේදී පැවැත්වෙන බව නිවේදනය කිරීමට උනන්දු වෙති.

World Potato Congress Inc. Webinar 13 දෙසැම්බර් 2022 වන දින නැගෙනහිර සම්මත වේලාවෙන් පෙ.ව 9:00 ට (USA/Canada): Easy Fresh - Gavin Sherwin, Rafael Llerena, සහ Ekaterina Fefelova විසින් "ජාත්‍යන්තර ප්‍රවාහනය සහ ගෝලීය අර්තාපල් වටිනාකම් දාමය"

World Potato Congress Inc. Webinar 13 දෙසැම්බර් 2022 වන දින නැගෙනහිර සම්මත වේලාවෙන් පෙ.ව 9:00 ට (USA/Canada): Easy Fresh - Gavin Sherwin, Rafael Llerena, සහ Ekaterina Fefelova විසින් "ජාත්‍යන්තර ප්‍රවාහනය සහ ගෝලීය අර්තාපල් වටිනාකම් දාමය"

World Potato Congress Inc. මෙම වසරේ සිය හයවන webinar 13 දෙසැම්බර් 2022 වන දින නැගෙනහිර සම්මත වේලාවෙන් (USA/Canada) පෙ.ව. 9:00 ට ඉදිරිපත් කිරීමට අතිශයින් සතුටට පත් වේ. ..

ඉන්ටර්පොම් 2022

ඉන්ටර්පොම් 2022

INTERPOM නොවැම්බර් 27, 28 සහ 29 යන දිනවල පැවැත්වෙන අතර නැවත වරක් සම්බන්ධ වී සිටින සියලුම වෘත්තිකයන් සඳහා Kortrijk Xpo (බෙල්ජියම) හි අවසාන ජාත්‍යන්තර රැස්වීම් ස්ථානය වනු ඇත.

AgroCode සම්මාන 2022

දෙසැම්බර් 9 වන දින මොස්කව් JSC "Rosselkhoznadzor" හි සහාය ඇතිව දෙවන සමස්ත රුසියානු කෘෂි තාක්ෂණ සම්මානය AgroCode සම්මාන 2022 සත්කාරකත්වය දරයි. මෙම සම්මානය පිරිනමනු ලබන්නේ වඩාත්ම සංවර්ධනය සඳහා ...

ආයෝජකයින් සහ AgroTech ආරම්භක සඳහා වේග ආලය

ආයෝජකයින් සහ AgroTech ආරම්භක සඳහා වේග ආලය

30 නොවැම්බර් 2022 වන දින, ආයෝජකයින් සහ AgroTech ආරම්භකයින් සඳහා Speed ​​Dating පවත්වනු ලැබේ. ආරම්භකයින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘති පුද්ගලිකව ආයෝජකයින්ට ඉදිරිපත් කරනු ඇත. සංවිධායක JSC "Rosselkhoznadzor" සහ RB.RU ....

Europatat හි නව කොමිෂන් සභා මාර්ගගත රැස්වීම්

Europatat හි නව කොමිෂන් සභා මාර්ගගත රැස්වීම්

මැයි 30 වන දින ඩබ්ලින් (අයර්ලන්තය) හි පැවති මහා සභාව විසින් සම්මත කරන ලද නව Europatat උපාය මාර්ගයෙන් පසුව Europatat මෑතකදී එහි නව පරිභෝජන අර්තාපල් සහ තිරසාර කොමිෂන් සභා වල අතථ්‍ය රැස්වීම් සංවිධානය කර ඇත.

අද ග්‍රාහකයින් 6178ක්

2022 දී අපගේ හවුල්කරුවන්

දැන්වීමක්