ජනවාරි 27, 2023 සිකුරාදා
අර්තාපල් ගොවීන් රෝලිං සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ෆෙඩරල් රජයේ සහාය පතයි

අර්තාපල් ගොවීන් රෝලිං සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ෆෙඩරල් රජයේ සහාය පතයි

නයිජීරියාවේ අර්තාපල් ගොවීන්ගේ සංගමය (POFAN) මහා පරිමාණ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය ඉලක්ක කරගත් එහි රෝලිං සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ෆෙඩරල් රජයේ සහාය ඉල්ලා ඇත. සංගමය විසින් මෙම වසර මුලදී නිෂ්පාදන අත්පොත දියත් කරන ලදී...

නව වේදිකාව නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ අර්තාපල් ගොවීන් සඳහා ආශීර්වාදයක් ලෙස සැලකේ

නව වේදිකාව නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ අර්තාපල් ගොවීන් සඳහා ආශීර්වාදයක් ලෙස සැලකේ

නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ බහුලව පරිභෝජනය කරන පොදු ආහාර බෝගයක් වන අර්තාපල් වාණිජකරණයට කැප වූ අගය දාම වේදිකාවක් දියත් කිරීමෙන් පසු දිරිගැන්වීමක් ලැබෙනු ඇත. මුලපිරීම සිදුවනු ඇත ...

කෙන්යානුවන්ට ජාතික ස්පූඩ් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට අවශ්‍යයි

කෙන්යානුවන්ට ජාතික ස්පූඩ් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට අවශ්‍යයි

කෙන්යාවේ ජාතික අර්තාපල් කවුන්සිලයේ (NPCK) වත්මන් ඉලක්කය වන්නේ ජාතික අර්තාපල් නිෂ්පාදනය වසරකට ටොන් 2.5m දක්වා ඉහළ නැංවීමයි, නමුත් බීජ ගුණාත්මක භාවය දිගටම පවතී.

ඉතියෝපියාවේ අල අලෙවි කිරීම සහ එකතු කළ අගයක් නිර්මාණය කිරීම

ඉතියෝපියාවේ අල අලෙවි කිරීම සහ එකතු කළ අගයක් නිර්මාණය කිරීම

අලෙවිකරණය Guta ජීවත් වන Jeldu දිස්ත්‍රික්කයේ වෙනත් බීජ නිෂ්පාදකයින් සිටින බැවින්, එය බීජ අර්තාපල් ප්‍රභවයක් ලෙස බොහෝ දෙනා හඳුනයි. රාජ්‍ය සංවිධාන, NGOS (ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර), පුද්ගලික අංශය...

ඉතියෝපියානු ගොවියෙක්: ඔරෝමියා කලාපයේ ජෙල්ඩු වොරෙඩා (දිස්ත්‍රික්කය) සිට ගුටා ගුඩිසා.

ඉතියෝපියානු ගොවියෙක්: ඔරෝමියා කලාපයේ ජෙල්ඩු වොරෙඩා (දිස්ත්‍රික්කය) සිට ගුටා ගුඩිසා.

අධ්‍යයනය කිරීමේ වැදගත්කම 3. ගොවිපල කළමනාකරණය සහ බෝග නිෂ්පාදන ශිල්පීය ක්‍රම ගුටා වෙනත් අයගෙන් ඉඩම් කුලියට දීමෙන් බෝග මාරු කිරීම සිදු කරයි. ඔහු නිර්දේශිත පරතරය භාවිතා කරන අතර නිර්දේශිත පොහොර අනුපාත යොදයි.

ඉතියෝපියාවේ ගොවීන් විසින් බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය

ඉතියෝපියාවේ ගොවීන් විසින් බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය

ඉතියෝපියානු ගොවියෙක්: ඔරෝමියා කලාපයේ ජෙල්ඩු වොරෙඩා (දිස්ත්‍රික්කය) සිට ගුටා ගුඩිසා, ආචාර්ය බර්ගා ලෙමාගා, CIP රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික හවුල්කරුවන් විසින් දායක විය: ඉතියෝපියානු කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ආයතනය (EIAR) බීජ,...

එකතු කළ අගයක් නිර්මාණය කිරීම (ඇසුරුම් කිරීම, සැකසීම...)

එකතු කළ අගයක් නිර්මාණය කිරීම (ඇසුරුම් කිරීම, සැකසීම...)

අනෙකුත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල මෙන් SSA හි අර්තාපල් නිෂ්පාදනය ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙමින් පවතී. නිෂ්පාදනය කරන ලද අර්තාපල් බොහොමයක් නැවුම් ලෙස පරිභෝජනය කරන අතර ගෝලීය වශයෙන් වැඩිපුර සැකසූ අර්තාපල් පරිභෝජනය කරනු ලැබේ ...

5 අලෙවිකරණය

5 අලෙවිකරණය

හොඳ වෙළඳපල ප්‍රවේශයක් තිරසාර අර්තාපල් නිෂ්පාදනයක ධාවකයක් බව තහවුරු වී ඇත. අඛණ්ඩ අර්තාපල් සැපයුමක් සඳහා ස්ථීර වෙළෙඳපොළක් ඇති කර ගැනීම සඳහා ගොවීන් වෙළෙඳුන්ට සම්බන්ධ කරමින් විශාල...

4. අර්තාපල් තිරසාර නිෂ්පාදනය සහ ගබඩා කිරීම

4. අර්තාපල් තිරසාර නිෂ්පාදනය සහ ගබඩා කිරීම

ගෘහස්ථ හා ජාතික මට්ටමින් බලපෑමක් ඇති කරන සාර්ථක අර්තාපල් කර්මාන්තයක් සඳහා අඛණ්ඩව අර්තාපල් නිෂ්පාදනය හා ගබඩා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙමඟින් අර්තාපල් ලබා ගත හැකි වනු ඇත ...

අද ග්‍රාහකයින් 6178ක්

2022 දී අපගේ හවුල්කරුවන්

දැන්වීමක්