ජනවාරි 27, 2023 සිකුරාදා

වෘත්තීය සමිති සහ සංගම්

වෘත්තීය සමිති සහ සංගම්

යුරෝපීය අර්තාපල් වෙළඳ සංගමයේ නවතම ක්‍රියාකාරකම් සහ ප්‍රවෘත්ති

යුරෝපීය අර්තාපල් වෙළඳ සංගමයේ නවතම ක්‍රියාකාරකම් සහ ප්‍රවෘත්ති

Europatat Congress 2021 - අර්තාපල් අංශය සඳහා සාර්ථක අතථ්‍ය සිදුවීමක්! ජුනි 10 වෙනිදා යුරෝපීය අර්තාපල් ප්‍රජාව 2021 Europatat කොන්ග්‍රසය සඳහා පාහේ රැස් විය. “රැඳී සිටින්න...

බෝග පිළිබඳ පුරෝකථනය කිරීම සඳහා V ව නව වැඩිදියුණු කළ වෘක්ෂලතා දර්ශකයක් වර්ධනය කරයි

බෝග පිළිබඳ පුරෝකථනය කිරීම සඳහා V ව නව වැඩිදියුණු කළ වෘක්ෂලතා දර්ශකයක් වර්ධනය කරයි

පද්ධතිය කෘතිම බුද්ධිය සමඟ චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප භාවිතා කරන අතර අර්තාපල් ක්‍රියාකාරිත්වය අපේක්ෂා කිරීම සඳහා දැනටමත් සාර්ථකව අත්හදා බලා ඇත. Valladolid විශ්ව විද්‍යාලයේ (UVa) දුරස්ථ සංවේදක රසායනාගාරයේ (LATUV) පර්යේෂකයන් විසින්...

යුරෝපාටාට් යුරෝපා සංගම් වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීමට පිළිතුරු සපයයි

යුරෝපාටාට් යුරෝපා සංගම් වෙළඳ ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීමට පිළිතුරු සපයයි

යුරෝපීය කොමිසම විසින් දියත් කරන ලද යුරෝපා සංගමයේ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ ප්‍රධාන සමාලෝචනය පිළිබඳ මහජන උපදේශනයට දායක වීමට ඇති අවස්ථාව Europatat සාදරයෙන් පිළිගනී. අපගේ සාමාජිකයින් යුරෝපා සංගමයේ අභිලාෂයට සහය දක්වයි ...

අර්තාපල් වායූන් සඳහා ගබඩා ඉඩ වෙනස් කරන්න

CoBank: ගොවිපල සැපයුම් සමුපකාර සඳහා වෙනස් කිරීම

CoBank's Knowledge Exchange හි නව වාර්තාවකට අනුව, ගොවිපල සැපයුම් සමුපකාර සඳහා වන ව්‍යාපාරික ආකෘතිය අභියෝගාත්මක මූලධර්ම, කඩාකප්පල්කාරී බලවේග සහ වැඩිවන තරඟකාරිත්වය මගින් තර්ජනයට ලක්ව ඇත. එය අඩු ආදානයක් සටහන් කරයි...

යුරෝපාටාට් නව තාක්ෂණික කටයුතු අධ්‍යක්ෂ පිළිගනී

යුරෝපාටාට් නව තාක්ෂණික කටයුතු අධ්‍යක්ෂ පිළිගනී

26 ඔක්තෝබර් 2020 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සංගමයේ නව තාක්ෂණික කටයුතු අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස රෝමන්ස් වෝර්සාස් පත් කිරීම පිළිබඳව යුරෝපීය අර්තාපල් වෙළඳ සංගමය සතුටු වේ.

ලතින් ඇමරිකාවේ සහ කැරිබියානු නවෝත්පාදන හා ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් සඳහා ශක්තිමත් සහාය

ලතින් ඇමරිකාවේ සහ කැරිබියානු නවෝත්පාදන හා ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් සඳහා ශක්තිමත් සහාය

FAO ප්‍රාදේශීය සම්මන්ත්‍රණය 540 ඔක්තෝබර් 30,000, Managua/Santiago/Rome - FAO හි කලාපීය 21 වැනි සැසිවාරය වන ඩිජිටල් වේදිකා හරහා 2020කට වැඩි සහභාගිවන්නන් සහ 36කට ආසන්න පිරිසක් සමඟ පැමිණීමේ වාර්තාව බිඳ දමයි.

ගෝලීය ගොවි ජාලය

ගොවීන් සඳහා අභිමානය වගා කිරීම

මම ගොවියෙකු වූ දින, අනෙක් මිනිසුන් සහ සමාජය ඉදිරියේ මම අඩු වැදගත්කමක් ඇති කර ගත් අතර, අත්දැකීම් මට කතන්දර කීමේ වටිනාකම තේරුම් ගැනීමට හේතු විය.

ගොඩබෑම 2021, ඔබේ අර්තාපල් මතුපිට අඩු කරන්න (-15%), ශීත බෝග හා තිරිඟු වපුරන්න!

ගොඩබෑම 2021, ඔබේ අර්තාපල් මතුපිට අඩු කරන්න (-15%), ශීත බෝග හා තිරිඟු වපුරන්න!

20/21 ව්‍යාපාරය සඳහා අපේක්ෂිත සන්දර්භය සහ අපේක්ෂාවන්COVID-19 19/20 සහ 20/21 ව්‍යාපාරවල පරාමිතීන් ගැඹුරින් වෙනස් කර ඇත. වත්මන් ව්‍යාපාරය සඳහා කාර්මික ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ ගොස් ඇත, නමුත් සාමාන්‍ය...

වෙබිනාර් නොවැම්බර් 12, 2020 at 09:00 ට වෘත්තික ජැකී වැන් ඩර් වෝල්ස් සමඟ

වෙබිනාර් නොවැම්බර් 12, 2020 at 09:00 ට වෘත්තික ජැකී වැන් ඩර් වෝල්ස් සමඟ

WORLD POTATO CONGRESS INC. Webinar නොවැම්බර් 12, 2020 පෙ.ව. 09:00 ට නැගෙනහිර සම්මත වේලාවේ ඉදිරිපත් කිරීම: “භූමියට ඉහළින් සහ පහළින්: ස්ථායී තත්ත්වයට පත්වන රෝග තර්ජනාත්මක...

අද ග්‍රාහකයින් 6178ක්

2022 දී අපගේ හවුල්කරුවන්

දැන්වීමක්