ජනවාරි 27, 2023 සිකුරාදා

දැන් ප්‍රවණතාවක්

නවතම කතාව

අර්තාපල් වැපිරීම සඳහා අයිඩියල් පාංශු ව්යුහයන් නිර්මාණය කිරීම

අර්තාපල් වැපිරීම සඳහා අයිඩියල් පාංශු ව්යුහයන් නිර්මාණය කිරීම

සාම්ප්‍රදායිකව, අර්තාපල් වගා කරන්නන් ඔවුන්ගේ අනෙකුත් භෝග සඳහා අවශ්‍ය වන සරත් සෘතුවේ අගභාගයේ ඊළඟ වසන්තය සඳහා ඔවුන්ගේ අර්තාපල් පාත්ති සකස් කරයි ...

අර්තාපල් පිෂ්ඨය ගෝලීය වෙළෙඳපොළ වාර්තාව 2023: අර්තාපල් පිෂ්ඨය පදනම් වූ ජෛව ප්ලාස්ටික් සඳහා අනාගත වෙළඳපොළ අවස්ථා ඉදිරිපත් කරයි

අර්තාපල් පිෂ්ඨය ගෝලීය වෙළෙඳපොළ වාර්තාව 2023: අර්තාපල් පිෂ්ඨය පදනම් වූ ජෛව ප්ලාස්ටික් සඳහා අනාගත වෙළඳපොළ අවස්ථා ඉදිරිපත් කරයි

වටිනාකම අනුව, අර්තාපල් පිෂ්ඨය වෙළෙඳපොළ 5.60 වන විට ඩොලර් බිලියන 2029 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත, CAGR...

සල්ෆයිට් රහිත විසඳුම: අර්තාපල් දුඹුරු කිරීම සඳහා නව පිරිසිදු ආහාර විසඳුමක් හඳුන්වා දෙන ලදී

සල්ෆයිට් රහිත විසඳුම: අර්තාපල් දුඹුරු කිරීම සඳහා නව පිරිසිදු ආහාර විසඳුමක් හඳුන්වා දෙන ලදී

නැවුම් කපන ලද අර්තාපල් සකසනයන් මුහුණ දෙන ඉහළම නිෂ්පාදන ගුණාත්මක අභියෝගය වන්නේ එන්සයිම දුඹුරු සහ පොදු දුඹුරු වැළැක්වීමයි - සල්ෆයිට් -...

බ්‍රයෝෆයිට් අධ්‍යයනයෙන් ශාක අතු බෙදීම පාලනය කරන ජානමය මාර්ගවල පරිණාමය අනාවරණය වේ

බ්‍රයෝෆයිට් අධ්‍යයනයෙන් ශාක අතු බෙදීම පාලනය කරන ජානමය මාර්ගවල පරිණාමය අනාවරණය වේ

සනාල නොවන බ්‍රයෝෆයිට් ජීවත් වන්නේ බිම ආවරණය වන සහ කුඩා වනාන්තරවලට සමාන ජනපදවල ය. සැබෑ වනාන්තරයක, ශාක තරඟ කරන්නේ ...

එක්සත් ජනපදය: වෙන්ඩිස් වෙතින් නොමිලේ උණුසුම් සහ ක්‍රිස්පි ෆ්‍රයිස්

එක්සත් ජනපදය: වෙන්ඩිස් වෙතින් නොමිලේ උණුසුම් සහ ක්‍රිස්පි ෆ්‍රයිස්

ඕනෑම මිලදී ගැනීමක් සමඟින් රසිකයින්ට Hot & Crispy Fries නොමිලේ පිරිනමන ප්‍රවර්ධනයක් සමඟින්, Wendy's 13 වැනි සිකුරාදා යළි අර්ථකථනය කරයි...

ලන්දේසි අර්තාපල් අපනයනය ටොන් 400,000 සීමාව ඉක්මවා ඇත

ලන්දේසි අර්තාපල් අපනයනය ටොන් 400,000 සීමාව ඉක්මවා ඇත

දෙසැම්බර් මාසයේදී නෙදර්ලන්තය පාරිභෝගික හා කාර්මික අර්තාපල් ටොන් 80,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපනයනය කළේය. මේ අනුව සමස්ත අර්තාපල් අපනයන ප්‍රමාණය...

FAO ආහාර මිල දර්ශකය 2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී දිගටම පහත වැටුණි

FAO ආහාර මිල දර්ශකය 2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී දිගටම පහත වැටුණි

FAO ආහාර මිල දර්ශකය* (FFPI) 132.4 දෙසැම්බර් මාසයේ දී ඒකක 2022 ක සාමාන්‍යයක් වූ අතර, එය නොවැම්බර් මාසයේ සිට ඒකක 2.6 කින් (සියයට 1.9) පහළ ගොස් නවවැනි...

කෘෂි තාක්ෂණය

අර්තාපල් පිෂ්ඨය ගෝලීය වෙළෙඳපොළ වාර්තාව 2023: අර්තාපල් පිෂ්ඨය පදනම් වූ ජෛව ප්ලාස්ටික් සඳහා අනාගත වෙළඳපොළ අවස්ථා ඉදිරිපත් කරයි
ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් වෙතින් ඩ්‍රෝන යානා නිපදවන TOP-5 නිෂ්පාදකයින් ලෙස නම් කර ඇත

ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් වෙතින් ඩ්‍රෝන යානා නිපදවන TOP-5 නිෂ්පාදකයින් ලෙස නම් කර ඇත

මිනිසුන් රහිත ගුවන් යානා, රොබෝ සහ ඩ්‍රෝන යානා අද රටේ විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතම වර්ධනයන් වේ.

වැඩිදුර කියවන්න
ETU "LETI" විද්‍යාඥයින් අභ්‍යවකාශයේ ස්වාධීනව සැරිසැරීමට ඩ්‍රෝන යානා පුහුණු කර ඇත

ETU "LETI" විද්‍යාඥයින් අභ්‍යවකාශයේ ස්වාධීනව සැරිසැරීමට ඩ්‍රෝන යානා පුහුණු කර ඇත

ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් විද්‍යුත් තාක්‍ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් "LETI" විසින් පරිගණක දර්ශනය භාවිතයෙන් අභ්‍යවකාශයේ ස්වාධීනව සැරිසැරීමට ඩ්‍රෝන යානා පුහුණු කර ඇත. මේක...

වැඩිදුර කියවන්න
සල්ෆයිට් රහිත විසඳුම: අර්තාපල් දුඹුරු කිරීම සඳහා නව පිරිසිදු ආහාර විසඳුමක් හඳුන්වා දෙන ලදී

සල්ෆයිට් රහිත විසඳුම: අර්තාපල් දුඹුරු කිරීම සඳහා නව පිරිසිදු ආහාර විසඳුමක් හඳුන්වා දෙන ලදී

නැවුම් කපන ලද අර්තාපල් සකසනයන් මුහුණ දෙන ඉහළම නිෂ්පාදන ගුණාත්මක අභියෝගය වන්නේ එන්සයිම දුඹුරු සහ පොදු දුඹුරු වැළැක්වීමයි - සල්ෆයිට් -...

වැඩිදුර කියවන්න
බ්‍රයෝෆයිට් අධ්‍යයනයෙන් ශාක අතු බෙදීම පාලනය කරන ජානමය මාර්ගවල පරිණාමය අනාවරණය වේ

බ්‍රයෝෆයිට් අධ්‍යයනයෙන් ශාක අතු බෙදීම පාලනය කරන ජානමය මාර්ගවල පරිණාමය අනාවරණය වේ

සනාල නොවන බ්‍රයෝෆයිට් ජීවත් වන්නේ බිම ආවරණය වන සහ කුඩා වනාන්තරවලට සමාන ජනපදවල ය. සැබෑ වනාන්තරයක, ශාක තරඟ කරන්නේ ...

වැඩිදුර කියවන්න
1 පිටුව 759 1 2 ... 759

ජනවාරි, 2023

නිර්දේශිත