සිදුවීම

අපේ හවුල්කරුවන්

ප්‍රවර්ග අනුව බ්‍රවුස් කරන්න

කාලගුණ විද්යාඥ

කාලගුණ විද්යාඥ

පෙර නොවූ විරූ අභියෝග සැරිසැරීම: යුරෝපයේ අර්තාපල් අස්වැන්න මත වර්ෂාපතනයේ බලපෑම

පෙර නොවූ විරූ අභියෝග සැරිසැරීම: යුරෝපයේ අර්තාපල් අස්වැන්න මත වර්ෂාපතනයේ බලපෑම

#PotatoHarvest #EuropeanFarming #කෘෂිකාර්මික අභියෝග #කාලගුණ බලපෑම #බෝග තත්ත්ව #වෙළඳපොල සැපයුම #අල අස්වැන්න #FarmingDisruptions #AgronomicInsights #Climate ChangeIn Agriculture වත්මන් භූ දර්ශනය අවම වශයෙන් උෂ්ණත්වය දක්වා පහතට...

හිම ගැඹුර වැදගත්: කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාවයට නොපෙනෙන බලපෑම

හිම ගැඹුර වැදගත්: කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාවයට නොපෙනෙන බලපෑම

#SnowDepth #AgricultureTechnology #IoTSsolutions #CropManagement #SoilHealth #WinterkillPrevention #Farming Risks #SnowMeasurement #AgriculturalProductivity #WeatherImpact #PrecisionFarming Seing විශ්වාස කරනවා - Snow, Snow විශ්වාස කරනවා - Snow

පැරගුවේ කෘෂිකර්මය: ආනයන යැපීම සහ මිල උච්චාවචනයන් සමඟ පොරබදමින්

පැරගුවේ කෘෂිකර්මය: ආනයන යැපීම සහ මිල උච්චාවචනයන් සමඟ පොරබදමින්

#Agriculture #Paraguay #ImportDependency #මිල උච්චාවචනයන් #SustainableFarming #Climate Change #FoodSecurity #Small-scaleFarming #MinistryofAgriculture #Economic Challenges පැරගුවේ එහි සැලකිය යුතු අසමතුලිතතාවයක් සමඟ පොරබදමින් සිටී...

ශීත ඍතුව සඳහා pivot වාරිමාර්ග පද්ධතිය

ශීත ඍතුව සඳහා ඔබේ විවර්තන වාරිමාර්ග පද්ධතිය සකස් කිරීම - පියවර 5 කි

අස්වැන්න අවසන් වූ පසු බොහෝ ගොවීන් සුදුසු විවේකයක් සඳහා සූදානම්ව සිටිති. කෙසේ වෙතත්, කළ යුතු දේ ලැයිස්තුවට තවමත් වැටීම් ක්ෂේත්‍රය ඇතුළත් වේ ...

පේරුහි ගොවිතැන් අභියෝග: වර්ෂාපතන හිඟය මධ්‍යයේ වගා බිම්වල අඩුවීම

පේරුහි ගොවිතැන් අභියෝග: වර්ෂාපතන හිඟය මධ්‍යයේ වගා බිම්වල අඩුවීම

#Peru #Agriculture #ClimateChange #Farmers #Agroclimatic Conditions #CropCultivation #MarketDynamics 2023/24 රෝපණ සමය ඉක්බිතිව, පේරු හි කෘෂිකාර්මික අංශය මුහුණ දෙන්නේ...

අස්වැන්න උෂ්ණත්ව ප්රතිවිපාක

අස්වැන්න උෂ්ණත්වයේ ප්රතිවිපාක

අස්වැන්න නෙළන කාලය තුළ පාරිසරික තත්ත්වයන්ගේ පරාසය දෛනික කාලගුණය සහ දවසේ වේලාව අනුව විශාල විය හැකිය. "පරිපූර්ණ" අස්වැන්න කොන්දේසි...

පාංශු තෙතමනය අධීක්ෂණය: බෝග සංවර්ධනය සඳහා ගෑස් ටැංකිය

පාංශු තෙතමනය අධීක්ෂණය: බෝග සංවර්ධනය සඳහා ගෑස් ටැංකිය

#පාංශු තෙතමනය #කෘෂිකාර්මික #බෝග සංවර්ධනය #පාංශු තෙතමනය අධීක්‍ෂණය #පාංශු තෙතමනය සංවේදක #බෝග වර්ධනය # ගොවිතැන #ජල සමතුලිතතා ක්‍රමය #කෘෂිකාර්මික කාර්යක්ෂමතාවය කෘෂිකාර්මික සාර්ථකත්වයේ පාංශු තෙතමනයේ තීරණාත්මක කාර්යභාරය අවබෝධ කර ගැනීම...

මගේ කන්නයේ අස්වැන්න විභවය කුමක්ද? බෝග අනාවැකි වලට ගැඹුරු කිමිදීමක්

මගේ කන්නයේ අස්වැන්න විභවය කුමක්ද? බෝග අනාවැකි වලට ගැඹුරු කිමිදීමක්

#YieldPrediction #In-SeasonFarming #EnvironmentalFactors #SoilMoisture #CropManagement #AgriculturalTechnology ගොවිතැන් සමය ප්‍රගතිය සහ තත්වයන් උච්චාවචනය වන විට, කන්නයේ අස්වැන්න විභවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය...

1 පිටුව 7 1 2 ... 7

ප්‍රවර්ග අනුව බ්‍රවුස් කරන්න

ආපසු සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පහත ඔබගේ ගිණුමට පිවිසෙන්න

ඔබගේ මුරපදය ලබා ගන්න

ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට කරුණාකර ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.