සිදුවීම

අපේ හවුල්කරුවන්

ප්‍රවර්ග අනුව බ්‍රවුස් කරන්න

ටැග: අර්තාපල් රෝග හෝ අඩුපාඩු

අර්තාපල් තැලීම් නැවැත්වීමට - මාස 8 ක ගබඩා කිරීම සඳහා පර්යේෂණ පරීක්ෂණය

අර්තාපල් තැලීම් නැවැත්වීමට - මාස 8 ක ගබඩා කිරීම සඳහා පර්යේෂණ පරීක්ෂණය

ඉඩාහෝ විශ්ව විද්‍යාලය - අර්තාපල් කර්මාන්තයට හොඳ යැයි පෙනෙන අර්තාපල් වලට කැපීමේ අප්‍රසන්න පුදුමය සඳහා යෙදුමක් ඇත ...

ආර්ද්රතා පාලන යතුර

තොග අර්තාපල් ගබඩා කිරීම සඳහා ආර්ද්රතා පාලන යතුර

උෂ්ණත්වය බොහෝ විට අර්තාපල් ගබඩා කිරීමේ වැදගත්කම වන අතර, අර්තාපල් ගබඩා කිරීමේ තවත් වැදගත් පියවරක් වන්නේ ප්‍රමාණවත් සාපේක්ෂ බව සහතික කිරීමයි.

බෝග සහ අර්තාපල් ආවරණය කරන්න

ආවරණ බෝග සහ අර්තාපල්: ඒවා කෙතරම් ඵලදායීද? 2 කොටස

සමහර විශේෂයන් අප තෝරා ගන්නා භෝග ආවරණය කරයි, ඒවායේ පිටාර ගැලීම ඇත්ත වශයෙන්ම අපගේ අර්තාපල් සඳහා සමහර රෝග කාරක මර්දනය කරයි.

පැලෑටි පරපෝෂිත නෙමටෝඩාවන් සඳහා බෝග ආවරණය කරන්න. 1 කොටස - කුමන විශේෂ වැඩ කරන්නේද?

පැලෑටි පරපෝෂිත නෙමටෝඩාවන් සඳහා බෝග ආවරණය කරන්න. 1 කොටස - කුමන විශේෂ වැඩ කරන්නේද?

ආවරණ භෝග විවිධ කාර්යයන් ඉටු කරයි. අවදානමට ලක්විය හැකි පස් ආරක්ෂා කිරීමේ සිට පාංශු ජීව විද්‍යාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම දක්වා අවශ්‍ය ආහාර සැපයීම දක්වා ...

1 පිටුව 16 1 2 ... 16

ප්‍රවර්ග අනුව බ්‍රවුස් කරන්න

ආපසු සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පහත ඔබගේ ගිණුමට පිවිසෙන්න

ඔබගේ මුරපදය ලබා ගන්න

ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට කරුණාකර ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.