ජනවාරි 27, 2023 සිකුරාදා
නවීන නිරවද්‍යතා ag: Black Gold Farms විසින් Agremo හි AI මත පදනම් වූ ඩ්‍රෝන පද්ධතිය ක්‍රියාවට නංවන ආකාරය නිවැරදි ශාක ස්ථාවර ගණනය කිරීම සඳහා
Rantizo: Drone බෝග ඉසීම නියඟය, යෙදවුම් පිරිවැය වඩා හොඳින් කළමනාකරණය කිරීමට මෙවලම් සපයයි

Rantizo: Drone බෝග ඉසීම නියඟය, යෙදවුම් පිරිවැය වඩා හොඳින් කළමනාකරණය කිරීමට මෙවලම් සපයයි

ජාතික සාගර හා වායුගෝලීය පරිපාලනයට අනුව, 2022 නොවැම්බර් අවසානය වන විට, එක්සත් ජනපදයෙන් 60% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මධ්‍යස්ථ හා සුවිශේෂී නියඟයේ පවතී. ආදාන පිරිවැය ආක්‍රමණය කිරීමත් සමඟ ...

රුසියාවේ නිර්මාණය කරන ලද ඩ්‍රෝන වර්ග 100 කට වඩා

රුසියාවේ නිර්මාණය කරන ලද ඩ්‍රෝන වර්ග 100 කට වඩා

අද රට තුළ නිර්මාණය කරන ලද UAV වල දේශීය සාම්පල සංඛ්‍යාව 110 දක්වා ළඟා වී ඇති අතර, ඒවා වැඩිදියුණු කිරීම ලබන වසරේ කාර්යය වනු ඇත. Dmitry Peskov, විශේෂ නියෝජිත ...

ඩ්‍රෝන මගින් ඇල්ටර්නේරියා හඳුනා ගැනීම

Cutting To The Chase

ඩ්‍රෝන් තාක්‍ෂණය කාලය ඉතිරි කරයි, නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කරයි අත්හදා බැලීම් සහ දෝෂ පර්යේෂණ යනු කාලානුරූපී සම්ප්‍රදායකි, නමුත් ගෝලීය ජනගහනය සමඟ දැන් බිලියන 7.9 ක් - සහ 9.7 වන විට බිලියන 2050 ක් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කෘෂිකර්මාන්තයේ ඩ්‍රෝන යානා

කෘෂිකර්මාන්තයේ ඩ්‍රෝන යානා

2019 වසන්තයේ දී, D. Medvedev ග්රෑම් 250 සිට 30 kg දක්වා බරැති ඩ්‍රෝන යානා ලියාපදිංචි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ නීතියක් අත්සන් කළේය, තොරතුරු ද (නිල වෙබ් අඩවියේ) දර්ශනය විය.

කෘෂිකර්මයේ මිනිසුන් රහිත තාක්ෂණයන්හි වර්තමානය සහ අනාගතය.

කෘෂිකර්මයේ මිනිසුන් රහිත තාක්ෂණයන්හි වර්තමානය සහ අනාගතය.

ආර්ථිකයේ සෑම අංශයකම පාහේ ඩ්‍රෝන යානා භාවිතය වේගයෙන් වර්ධනය වන නමුත් කෘෂිකාර්මික කර්මාන්තයේ ඩ්‍රෝන භාවිතය වේගයෙන් වර්ධනය වේ. සමහර වාර්තා වලට අනුව, කෘෂිකාර්මික ඩ්‍රෝන් වෙළඳපොල ...

රුසියාවේ කෘෂි කාර්මික සංකීර්ණයේ ඩ්‍රෝන යානා භාවිතා කිරීමේ සාර්ථක අත්දැකීම්

රුසියාවේ කෘෂි කාර්මික සංකීර්ණයේ ඩ්‍රෝන යානා භාවිතා කිරීමේ සාර්ථක අත්දැකීම්

කෘෂිකර්මාන්තය ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ ගැටළු දැන් වඩාත් අදාළ වේ. ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනිමින් විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා කුඹුරුවල පියාසර කිරීමට කදිම උදාහරණයක් අපේ රටේ තිබේ. කෘෂිකාර්මික...

අද ග්‍රාහකයින් 6178ක්

2022 දී අපගේ හවුල්කරුවන්

දැන්වීමක්