සිදුවීම

අපේ හවුල්කරුවන්

ප්‍රවර්ග අනුව බ්‍රවුස් කරන්න

ටැග: අර්තාපල් නිෂ්පාදනය

විප්ලවීය අර්තාපල් නිෂ්පාදනය: Patatas Meléndez සහ Mecalux හි ගතික හවුල්කාරිත්වය

විප්ලවීය අර්තාපල් නිෂ්පාදනය: Patatas Meléndez සහ Mecalux හි ගතික හවුල්කාරිත්වය

#PotatoProduction #AgricultureInnovation #IntralogisticsSolutions #RoboticsinAgriculture #stainableFarming #QualityAssurance #IndustryCollaboration #EnvironmentalStewardship ස්පාඤ්ඤයේ කෘෂිකාර්මික භූ දර්ශනයේ හදවතේ අර්තාපල් වල විප්ලවයක් ඇත ...

තිරසාර ගොවිතැන ප්‍රගමනය කිරීම: CIP හි ප්‍රදර්ශනය කරන ලද Zero Tillage අර්තාපල් නිෂ්පාදනය

තිරසාර ගොවිතැන ප්‍රගමනය කිරීම: CIP හි ප්‍රදර්ශනය කරන ලද Zero Tillage අර්තාපල් නිෂ්පාදනය

තිරසාර ගොවිතැන ප්‍රගමනය කිරීම: Zero Tillage අර්තාපල් නිෂ්පාදනය CIP හි ප්‍රදර්ශනය කෙරේ 🌾 #International_Potato_Centre (CIP) හි උද්යෝගිමත් ක්ෂේත්‍ර නිරාවරණ දිනය! 🥔...

ඊජිප්තුවේ Aeroponics සහ ශාක කර්මාන්තශාලා වල විභවය හෙළිදරව් කිරීම

ඊජිප්තුවේ Aeroponics සහ ශාක කර්මාන්තශාලා වල විභවය හෙළිදරව් කිරීම

#Agriculture #PotatoProduction #Sustainable Farming #Aeroponics #PlantFactories #PrecisionAgriculture #InnovationIn Agriculture #EgyptAgriculture #ClimateSmartFarming #Resource Efficiency ශුෂ්ක භූ දර්ශන සහිත ඊජිප්තුවේ කෘෂිකර්මාන්තයට අභියෝග කරන ...

ලුණු සහ පෝෂණය සමතුලිත කිරීම: සේලයින් පරිසරයේ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය ප්‍රශස්ත කිරීම

ලුණු සහ පෝෂණය සමතුලිත කිරීම: සේලයින් පරිසරයේ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය ප්‍රශස්ත කිරීම

#ලවණතාවය #අර්තාපල් නිෂ්පාදනය #භූගත ජලය #Centerpivotirrigation #Sustainable Agriculture #HortInnovation. මධ්‍ය විවර්තන වාරිමාර්ග සඳහා භූගත ජල තත්ත්ව සහ කළමනාකරණ ශිල්පීය ක්‍රමවල බලපෑම අවබෝධ කර ගැනීම මෙම ...

සාරවත් අස්වැන්න: 2023 දී එක්සත් ජනපද අර්තාපල් නිෂ්පාදනය ඉහළ යයි, ගෝලීය වෙළඳපොළට බලපෑම්

සාරවත් අස්වැන්න: 2023 දී එක්සත් ජනපද අර්තාපල් නිෂ්පාදනය ඉහළ යයි, ගෝලීය වෙළඳපොළට බලපෑම්

#PotatoProduction #AgricultureTrends #GlobalMarkets #SustainableFarming #CropYields #Agricultural Innovation එක්සත් ජනපද කෘෂිකාර්මික භූ දර්ශනය සඳහා විස්මිත පෙරළියක් තුළ, 2023 තීරණාත්මක වසරක් සනිටුහන් කරයි ...

විප්ලවීය අර්තාපල් පළිබෝධ කළමනාකරණය: ඇමරිකානු කෘෂිකර්මාන්තය පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 6 ක මුලපිරීමක්

විප්ලවීය අර්තාපල් පළිබෝධ කළමනාකරණය: ඇමරිකානු කෘෂිකර්මාන්තය පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 6 ක මුලපිරීමක්

#Agriculture #PotatoProduction #PestManagement #Neonicotinoids #USDAGrant #SustainableFarming #Environmental Impact #CropInnovation #AgriculturalResearch #FoodSecurity කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාව සඳහා සැලකිය යුතු සංවර්ධනයක් ලෙස ජාතික ...

වාරි ජලයේ ලවණතා වෙනස්වීම් හඳුනා ගැනීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා හොඳම පිළිවෙත්

වාරි ජලයේ ලවණතා වෙනස්වීම් හඳුනා ගැනීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා හොඳම පිළිවෙත්

#තිරසාර කෘෂිකාර්මික #වාරිමාර්ග ජලය #ලවණතාවය #අර්තාපල් නිෂ්පාදනය තිරසාර අර්තාපල් නිෂ්පාදනය සඳහා වාරි ජලයේ ගුණාත්මකභාවය නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙම ලිපිය හොඳම භාවිතයන් සපයයි ...

1 පිටුව 6 1 2 ... 6

ප්‍රවර්ග අනුව බ්‍රවුස් කරන්න

ආපසු සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

පහත ඔබගේ ගිණුමට පිවිසෙන්න

ඔබගේ මුරපදය ලබා ගන්න

ඔබගේ මුරපදය නැවත සැකසීමට කරුණාකර ඔබගේ පරිශීලක නාමය හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.